8/10/2012

Divendres amb Smile, de Monsieur Minimal

Començ amb un somriure aqueix divendres d'estiu i de basca...