8/20/2008

Tery Hatcher, Rachel Blakely

L'altre dia, un parell d'amics i amigues, xerràvem d'estar grassos i prims (ja sé que m'he d'amagrir, i un bon grapat de roves!) , de tota la qüestió de l'anorèxia, la bulímia i de com les modes poden empènyer molta de gent a passar rusca, a avorrir el menjar i veure's grassa fora estar-hi i acabar patint aqueis trastorns. Els esforços de segons quines actrius i cantants per estar (encara més!) magres no hi ajuden gens. I, el pitjor de tot (per a les dones que miren de tenir aqueix aspecte cadavèric tan "in" i "cool") és que això no és el que agrada als homes, almanco a la gran majoria. Un exemple, clar i llampant, referit a actrius televisives: na Tery Hatcher que, segons diuen, ha tornat anorèxica (És ver que s'ha amagrit molt, però no crec que siga per tant). Sí, és l'actriu que feia de na Lois Lane a Lois & Clark i, anys més tard, de na Susan Mayer a Mujeres desesperadas: quan era més actrativa, ara o abans? I no, no em referesc a qüestions d'edat, ni de "rues", sinó de còrpora: és segur que quan feia d'estimada d'en Superman feia devers deu quilos més que no ara. I, tan sols que ens entenguem, no és que l'actual Tery no siga atractiva i guapa (vet si ho és!), però d'aleshores a ara hi ha unes bones trenques ferm. O això és el que en pens jo. A on pareix més atractiva?
a) En aqueis videos de Lois & Clark ?
(Bé, realment és el mateix, el primer en versió curta i el segon en versió allargada, d'un dels episodis que em va agradar més ;)b) O en aqueis de Mujeres desesperadas?


A mi m'agrada molt més la primera. És qüestió de gusts, ja ho sé, però estic convençut que la majoria d'homos pensaria igual que jo. Pe'ntura m'equivoqui, però no ho crec. A hores d'ara (i mira que na Hatcher sempre em va parèixer molt atractiva), crec que d'actrius televisives de la meva "quinta" (na Tery és un poc més granada, però no fa de res) m'estimaria més na Rachel Blakely (na Margaret d'Un mundo Perdido) i les seves "curves" que no la famosíssima i "desesperada".